Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
10.05.2018

Izjava zastupnice CG pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić nakon sjednice Vlade

Izjava zastupnice CG pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić nakon sjednice Vlade

Po ugledu na praksu država članica EU predloženo je razmatranje mogućnosti uvođenja finansijske odgovornosti onih državnih organa u čijem radu je utvrđena povreda Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, saopštila je zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, istakavši da se time podiže stepen odgovornosti i profesionalnosti u radu državnih organa...20.03.2020.

Odluka o odbijanju zahtjeva za revizijom presude Evropskog suda za ljudska prava

Odluka o odbijanju zahtjeva za revizijom presude Evropskog suda za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) odbio je zahtjev podnosioca predstavke za revizijom presude KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (pravično zadovoljenje) (br. 28766/06 od 22. oktobra 2019.godine), čime je ova presuda postala pravosnažna...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

26.03.2020.

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Raspopović i drugi protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava („Evropski sud“) donio je presudu u predmetu Raspopović i drugi protiv Crne Gore, predstavke br. 58942/11, br.14361/13 i 71006/13. Navedeni predmet obuhvata tri predstavke i to Raspopović protiv Crne Gore, br.58942/11, Bulatović i Đukić protiv Crne Gore, br.14361/13 i Gardašević protiv Crne Gore, br.71006/13, ali je u konkretnom slučaju zbog istog činjeničnog i pravnog stanja, Evropski sud smatrao prikladnim da ih ispita zajedno u jednoj presudi...

više...
23.03.2020.

Odgovor na medijske natpise o saopštenju Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava od 20.03.2020.godine

Dana 20.03.2020.godine, Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava je objavila saopštenje o odbijanju zahtjeva za revizijom presude KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (pravično zadovoljenje) (br. 28766/06 od 22. oktobra 2019.godine). U navedenom saopštenju je objavljeno i da je ovom odlukom, predmetna presuda postala pravosnažna...

više...
20.03.2020.

Odluka o odbijanju zahtjeva za revizijom presude Evropskog suda za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) odbio je zahtjev podnosioca predstavke za revizijom presude KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (pravično zadovoljenje) (br. 28766/06 od 22. oktobra 2019.godine), čime je ova presuda postala pravosnažna...

više...
05.03.2020.

Četiri presude u odnosu na Crnu Goru i jedna odluka u korist Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je četiri presude u predmetima Glušica i Đurović protiv Crne Gore (br.34882/12), Marković protiv Crne Gore (br.6978/13), Sinanović i drugi protiv Crne Gore (br.45028/13) i Piletić protiv Crne Gore (br.53044/13) u kojima je utvrdio povredu člana 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) zbog prekomjerne dužine trajanja postupka, kao i jednu odluku u predmetu Kuljić protiv Crne Gore (br.24431/11) u kojoj je odlučio da odbaci predstavku kao očigledno neosnovanu u skladu sa članom 35 stavovi 3 (a) i 4 Konvencije...

više...
03.02.2020.

Izjava Zastupnice Valentine Pavličić povodom odluke Suda u Strazburu da odbaci zahtjev za suspenziju Zakona o slobodi vijeroispovijesti

Izjava Zastupnice Valentine Pavličić povodom odluke Suda u Strazburu da odbaci zahtjev za suspenziju Zakona o slobodi vijeroispovijesti

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu obavijestio je 31. januara 2020. godine Kancelariju zastupnika da je odlučio da odbaci zahtjev kojim je tražena suspenzija Zakona o slobodi vjeroispovijesti, cijeneći da nema dokaza da su podnosioci ovog zahtjeva pod neposrednjom prijetnjom od nastupanja ozbiljne i nesagledive štete po njih kao stranke, saopštila je danas Zastupnica Crne Gore pri Evropskom sudu za ljudska prava Valentina Pavličić...

više...