Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
10.05.2018

Izjava zastupnice CG pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić nakon sjednice Vlade

Izjava zastupnice CG pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić nakon sjednice Vlade

Po ugledu na praksu država članica EU predloženo je razmatranje mogućnosti uvođenja finansijske odgovornosti onih državnih organa u čijem radu je utvrđena povreda Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, saopštila je zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, istakavši da se time podiže stepen odgovornosti i profesionalnosti u radu državnih organa...22.10.2019.

Presuda protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Presuda protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je presudu o pravičnom zadovoljenju (just satisfaction) u predmetu KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (br. 28766/06) kojom je obavezao državu Crnu Goru da plati preduzeću KIPS DOO („prvi podnosilac predstavke“) ukupan iznos od 4,535,595.20 eura na ime pravičnog zadovoljenja zbog povrede člana 1 Protokola br.1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (“Konvencija“)...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

22.10.2019.

Presuda protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je presudu o pravičnom zadovoljenju (just satisfaction) u predmetu KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (br. 28766/06) kojom je obavezao državu Crnu Goru da plati preduzeću KIPS DOO („prvi podnosilac predstavke“) ukupan iznos od 4,535,595.20 eura na ime pravičnog zadovoljenja zbog povrede člana 1 Protokola br.1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (“Konvencija“)...

više...
19.03.2019.

Presuda protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je presudu u predmetu Bigović protiv Crne Gore (br.48343/16) kojom je u dijelu proglasio predstavku očigledno neosnovanom u smislu člana 35 stav 3 (a) i stav 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (“Konvencija“), dok je u dijelu utvrdio povredu člana 3 Konvencije i člana 5 stav 1 i stav 3 Konvencije...

više...
05.03.2019.

Presuda protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je presudu u predmetu Šaranović protiv Crne Gore kojom je u dijelu proglasio predstavku očigledno neosnovanom u smislu člana 35 stav 3 (a) i stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (“Konvencija“), a u dijelu preuranjenom u smislu odredbi člana 35 stav 1 i stav 4 Konvencije. Istovremeno, Evropski sud je u dijelu utvrdio povredu prava na slobodu i sigurnost iz člana 5 stav 1 (c) Konvencije...

više...
30.01.2019.

Regionalna konferencija „Obaveza izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava“

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici organizuje dana 31. januara 2019. godine u hotelu “Hilton” u Podgorici, regionalnu konferenciju na temu “Obaveza izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava”...

Download više...
27.09.2018.

Odluka u korist Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu u predmetu Romagnoli protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u predmetu Romagnoli protiv Crne Gore i odlučio da odbaci predstavku kao neprihvatljivu zbog zloupotrebe prava na predstavku u smislu člana 35 stav 3 i 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda...

više...