Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
10.05.2018

Izjava zastupnice CG pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić nakon sjednice Vlade

Izjava zastupnice CG pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić nakon sjednice Vlade

Po ugledu na praksu država članica EU predloženo je razmatranje mogućnosti uvođenja finansijske odgovornosti onih državnih organa u čijem radu je utvrđena povreda Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, saopštila je zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, istakavši da se time podiže stepen odgovornosti i profesionalnosti u radu državnih organa...

KEI

Aktuelnosti

27.09.2018.

Odluka u korist Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu u predmetu Romagnoli protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u predmetu Romagnoli protiv Crne Gore i odlučio da odbaci predstavku kao neprihvatljivu zbog zloupotrebe prava na predstavku u smislu člana 35 stav 3 i 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda...

više...
06.09.2018.

Odluka u korist Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Navedeni predmet Kancelariji zastupnika Crne Gore (Vladi Crne Gore) najprije je komuniciran kao WECL (well established case law) predmet, odnosno kao predmet koji po stanovištu Evropskog suda predstavlja dobro ustanovljenu sudsku praksu kada su u pitanju povrede Konvencije na koje se podnosilac predstavke žalio, pa je u skladu sa tim ponuđeno zaključenje sudskog poravnanja. Nakon ispitivanja dostavljene dokumentacije i razmatranja svih okolnosti predmeta, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava nije prihvatila ponuđeno sudsko poravnanje u konkretnom slučaju i uspjela je da svojim argumentima, koje je iznijela u odbrani, ubijedi Evropski sud u neosnovanost predstavke...

više...
17.07.2018.

Presuda u korist Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu u predmetu Petrović i drugi protiv Crne Gore, kojom je u dijelu navodne povrede člana 1 Portokola 1 uz Konvenciju jednoglasno odbacio predstavku kao neprihvatljivu, a u dijelu utvrdio da nije bilo povrede člana 6 Konvencije (većinom glasova četiri naprema tri)...

više...
28.06.2018.

Odluka u korist Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u predmetu Ivanović i DOO Daily Press protiv Crne Gore i proglasio predstavku neprihvatljivom jer je ista očigledno neosnovana u smislu člana 33 stav 3 podstav (a) i stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama...

više...
26.06.2018.

Odgovor Zastupnika CG pred ESLJP na upit medija u vezi sa presudom KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore

Povodom upita više medija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore, upućenih Zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava upoznajem širu javnost da je Evropski sud u navedenoj presudi u dijelu našao da je predstavka neprihvatljiva, dok je u dijelu utvrdio povrede člana 6 stav 1 i člana 13 Konvencije, kao i člana 1 Protokola 1 uz Konvenciju...

više...

Multimedija